Prawo handlowe

  • pomoc przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego,
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa handlowego,
  • przygotowywanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników i innych organów spółek,
  • przygotowywanie pozostałej dokumentacji z obszaru prawa handlowego,
  • przygotowywanie wsniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.