Prawo cywilne

 

  • ochrona własności;
  • opracowywanie i opiniowanie umów;
  • prawo nieruchomości, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków o wpis i wykreślenie prawa z księgi wieczystej, postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, prawo lokalowe, najem, dzierżawa;
  • przygotowywanie opinii prawnych;
  • przygotowanie i analiza pism procesowych (wnioski, pozwy, apelacje) między innymi z zakresu postępowania cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego;
  • windykacja należności;
  • zniesienie współwłasności nieruchomości.