Zarys usług

ikonki-07

DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE

Prowadzę konsultacje i doradztwo na rzecz przedsiębiorców z zakresu prowadzonej przez nich działalności...

ikonki-08

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Postaram się odzyskać Państwa pieniądze. Zajmę się pełną windykacją Państwa należności. Skontaktuję się z Dłużnikiem...

ikonki-09

PRZYGOTOWYWANIE UMÓW I PISM

Przygotuję dla Państwa niezbędne umowy i pisma  związane z Państwa sytuacją życiową lub działalnością Państwa firmy...

ikonki-10

REPREZENTACJA SĄDOWA I URZĘDOWA

Na sali sądowej nie będą Państwo sami. Na Państwa prośbę i za Państwa zgodą, pomoc prawną w zakresie zastępstwa...

ikonki-11

SZKOLENIA

Inwestycja w podnoszenie kwalifikacji własnych i pracowników to inwestycja w rozwój firmy, która zaowocuje wysoko wykwalifikowaną...