Prawo żywnościowe

 • przygotowywanie opinii prawnych zakresu krajowego i unijnego prawa żywnościowego,
 • audyt z zakresu prawa żywnościowego,
 • reprezentowanie Partnera w postępowaniach przed organami urzędowej kontroli żywności,
 • przygotowywanie pism w toku postępowania przed organami urzędowej kontroli żywności, w tym odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • notyfikacja suplementów diety, żywności wzbogacanej, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • weryfikacja etykiet i opakowań żywności pod kątem zgodności z przepisami prawnymi,
 • przygotowanie etykiet i opakowań pod kątem zgodności z przepisami prawa żywnościowego,
 • weryfikacja oświadczeń zdrowotnych dla produktów,
 • weryfikacja reklamy, ulotek i treści marketingowych pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • przygotowywanie umów handlowych z sektora prawa żywnościowego m.in. umowy na dostawę i produkcję,
 • opracowywanie tekstów marketingowych, reklamowych, w tym ulotek, broszur, reklam na stronach internetowych i w gazetach oraz czasopismach,
 • notyfikacja suplementów diety, żywności wzbogacanej, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego na rynek unijny i pozaunijny m.in.: Czechy, Słowacja, Węgry,
 • pomoc w opracowywaniu składów suplementów diety i innych środków spożywczych,
 • prowadzenie szkoleń i wykładów z zakresu prawa żywnościowego.